Jaarrekening 2018

Totaaloverzicht programma's in cijfers

In 2018 is voor de bouw van het Kindcentrum Avenhorn € 13 miljoen beschikbaar gesteld.

Op Programma 2 Welzijn & Zorg onder Jeugd 0-23 staat de investering geraamd en op Programma 1 Dienstverlening & Bestuur staat onder Algemene dekkingsmiddelen de inkomst uit de reserve geraamd.

Omdat de investering in zijn geheel in 2018 is begroot en de uitvoering gespreid over een aantal jaren plaats vindt ziet op de genoemde onderdelen een groot verschil tussen de kolom raming en werkelijk.

Programma

Rekening

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Bedrag in euro's

2017

2018

2018

2018

Dienstverlening & Bestuur

19.486.462

19.249.700

19.836.343

18.712.890

Welzijn & Zorg

16.612.859

17.515.191

30.784.447

18.237.049

Wonen & Ondernemen

13.531.222

15.087.787

22.831.819

15.050.610

Totaal lasten

49.630.543

51.852.678

73.452.609

52.000.549

Dienstverlening & Bestuur

38.546.690

39.042.079

39.783.287

39.242.309

Welzijn & Zorg

4.107.473

3.518.727

3.586.127

3.867.217

Wonen & Ondernemen

7.650.594

8.563.596

15.974.132

9.655.057

Totaal baten

50.304.758

51.124.402

59.343.546

52.764.583

Totaal saldo

V

674.215

N

728.276

N

14.109.063

V

764.034

Lasten

1.055.013

570.105

570.105

677.830

Baten

2.638.160

1.298.381

14.679.168

2.500.381

Saldo reserves

V

1.583.147

V

728.276

V

14.109.063

V

1.822.551

Saldo na reserves

V

2.257.362

V

2.586.585

ga terug