Jaarrekening 2018

Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Wat hebben we gedaan?

Op basis van de in 2017 uitgevoerde inwoner(burger) peiling (I & O research) is voor de verbetering van de fysieke dienstverlening een klantmonitor geactiveerd om te meten hoe onze inwoners de balie, telefoon en digitale contacten ervaren en hoe we daar verbeteringen in kunnen invoeren.
Voor de verbetering van onze digitale dienstverlening is het project "verbetering online dienstverlening" gestart om een aantal digitale producten ( automatische incasso, evenementenvergunning, verhuizingen etc.) te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. In de organisatie is de opleiding en training van medewerkers voor hostmanship afgerond. In het kader van participatie van inwoners zijn dorpsgesprekken gevoerd in Avenhorn, Oudendijk en Spierdijk. In een speciale uitgave is stilgestaan bij de resultaten van de dorpsgesprekken en de doe-teams. In 2018 hebben 11 dorpsgesprekken plaatsgevonden en er zijn 45 doe-teams actief.

Klachten
Jaarlijks informeren wij u ook over de klachten die bij ons zijn ingediend. Door dit in de jaarrekening op te nemen voldoen wij tevens aan het voorschrift om dit te publiceren.
In 2018 zijn negen klachten ingediend. Hiervan zijn twee klachten ongegrond verklaard, is één klacht ingetrokken en zijn zes klachten informeel afgehandeld.

ga terug