Jaarrekening 2018

Overhead

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

1.476

1.476

1.492

Lasten

Facilitaire zaken

419

397

377

Lasten

Huisvesting

682

676

694

Lasten

Overige personeelskosten

540

619

665

Lasten

Financiële administratie

43

43

35

Lasten

Salariskosten overhead

3.440

3.440

3.655

Lasten

Juridische zaken

78

88

146

Totaal

Lasten

6.678

6.740

7.064

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

1.193

1.419

1.497

Baten

Verhuur gebouwen

72

72

73

Baten

Juridische zaken

-

-

100

Baten

Baten P,B,C

8

8

-

Totaal

Baten

1.273

1.498

1.670

Saldo

Overheadkosten

5.405

5.241

5.394

ga terug