Jaarrekening 2018

Aanbiedingsbrief

Met de aanbiedingsbrief Rekening 2018 biedt het college van burgemeester en wethouders deze Rekening aan de gemeenteraad.

Bekijk de aanbiedingsbrief van Rekening 2018 (pdf)

In deze aanbiedingsbrief (raadsvoorstel) informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over de realisatie van de plannen over 2018 én over de financiële stand van zaken.

ga terug