Jaarrekening 2018

Welzijn & Zorg

Doelstelling en missie

De gemeente Koggenland wil een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpskernen. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig. Onze inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wij zijn effectief, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen. Waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Wat wilden we in 2018?

Vastgestelde stip op de horizon 2014-2018
Inwoners van Koggenland zijn zelfredzaam en participeren, naar vermogen, in onze samenleving. Onze jeugd en jongeren ontwikkelen zich, binnen hun kunnen, zo breed mogelijk. Onze ouderen kunnen, wanneer de eigen mogelijkheden onvoldoende zijn, rekenen op ondersteuning. Waar de eigen mogelijkheden en de sociale omgeving niet toereikend zijn, bieden wij een (tijdelijk) vangnet, gericht op maatwerk.

Beleidsvelden van het programma

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

Lasten

€ 18.237

34,6 %

Baten

Baten

€ 3.867

7,0 %

ga terug