Jaarrekening 2018

Fiscale Paragraaf

Inleiding

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) overheidsondernemingen van kracht. Gemeenten moeten nu voor de ondernemingsactiviteiten aangifte vennootschapsbelasting doen. In deze paragraaf gaan we in op de gevolgen hiervan en wordt de Vpb verder toegelicht.

ga terug