Jaarrekening 2018

Dienstverlening & Bestuur

Doelstelling en missie

Optimale dienstverlening voor inwoner en ondernemer.

Wat wilden we in 2018?

Beleidsvelden van het programma

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

Lasten

€ 19.391

36,8 %

Baten

Baten

€ 41.743

75,5 %

ga terug