Jaarrekening 2018

Jaarstukken 2018

 
Welkom bij de online jaarrekening van 2018

In deze jaarrekening legt ons college verantwoording af over de uitvoering van beleid, zoals dat is opgenomen in de begroting 2018.

Een positief resultaat
Het jaar 2018 sluiten we af met een positief resultaat van ruim € 2.5 miljoen.  Dat klinkt geweldig, maar een toelichting en kleine waarschuwing, zijn op zijn plaats. Uit de jaarrekening blijkt dat een groot deel van ‘de winst’ incidenteel is en niet structureel.  Het voordeel is dus vooral eenmalig en niet jaarlijks terugkerend. Een groot voordeel is bijvoorbeeld ontstaan door de verkoop van woningen van het gemeentelijk woningbedrijf. Een groot nadeel, wat wel structureel kan zijn en dus jaarlijks kan terugkeren,  behelst de uitgave voor jeugdzorg. Echter, de forse overschrijding wordt uit de reserve gehaald en drukt daardoor niet op het resultaat. Dit kunnen we niet blijven doen, ook al heeft onze gemeente een stabiel financieel fundament en uitstekende reservepositie.

Wat is er gedaan en wat heeft dat gekost?
Aan de hand van thema’s en programma’s laten we u zien wat Koggenland het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen en ambities te bereiken. Zoals het extra inzetten op re-integratie voor mensen met een uitkering en goede zorg. We blijven onze dienstverlening ontwikkelen, woningbouw en duurzaamheid staan prominent op de agenda. Maar ook het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners en het aanpakken van onveiligheid hadden onze prioriteit. We laten u ook zien wat dat heeft gekost.

Een gemeente waar iedereen meetelt en meedoet
U zult zien dat er in 2018 volop gewerkt is aan een gemeente waar iedereen meetelt en meedoet. Koggenland ging voor een vitale, veilige, ondernemende en duurzame gemeente. En daar blijven wij voor u aan werken.

Wij nodigen u van harte uit om verder te lezen.

Met vriendelijke groet,

Namens college van burgemeester en wethouders,
Caroline van de Pol
Wethouder Financiën

  Inkomsten Gerealiseerd

  € 55.264.964

  Afwijking € 18.757.749

  Uitgaven Gerealiseerd

  € 52.678.379

  Afwijking € 21.344.334

  Gerealiseerd € 41.742.690
  Afwijking € 12.719.765
  Gerealiseerd € 19.390.720
  Afwijking € 1.015.728
  Gerealiseerd € 3.867.217
  Afwijking € 281.090
  Gerealiseerd € 18.237.049
  Afwijking € 12.547.398
  Gerealiseerd € 9.655.057
  Afwijking € 6.319.075
  Gerealiseerd € 15.050.610
  Afwijking € 7.781.209