Jaarrekening 2018

Programma's en beleidsvelden

Op deze website komen de volgende programma's aan bod:

  • Dienstverlening & Bestuur
  • Welzijn & Zorg
  • Wonen & Ondernemen

Deze programma's zijn onderverdeeld in een vijftal beleidsvelden. In het betreffende programma is aangegeven welke beleidsvelden onder het programma vallen.

Een beleidsveld is in deze programmarekening opgenomen indien er activiteiten zijn uitgevoerd of er andere ontwikkelingen te melden zijn. Komt een beleidsveld niet terug, dan zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest t.o.v. de begroting.

ga terug