Jaarrekening 2018

Wonen & Ondernemen

Doelstelling en missie

Het zorgen voor de ruimte, veiligheid en kwaliteit om in Koggenland goed te kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat wilden we in 2018?

Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte en ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie.
Daarbij willen we een fysiek veilige, prettige en functionele leefomgeving in stand houden.
En de invoering van nieuwe wetgeving - als vennootschapsbelasting, wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Wet kwaliteitsborging bouw en Omgevingswet – soepel laten verlopen en aangrijpen om regeldruk te beperken.

Beleidsvelden van het programma

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

Lasten

€ 15.051

28,6 %

Baten

Baten

€ 9.655

17,5 %

ga terug