Jaarrekening 2018

Verbonden partijen

Inleiding

Algemeen
Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Is er alleen een financieel belang of alleen een bestuurlijk belang? Dan is er geen sprake van een verbonden partij. De gemeente heeft bij een verbonden partij bestuurlijke invloed.

De gemeente neemt deel in gemeenschappelijke regelingen, waarbij geen nieuw orgaan in het leven is geroepen, maar waarbij is aangesloten bij de bestuursorganen van de centrumgemeente. De bestuurlijke invloed ontbreekt, waardoor we deze niet aanmerken als een verbonden partij.

Het betreft hier de volgende regelingen:
 -   ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland
-   archeologie West-Friese gemeenten

Gemeentelijk  belang
Een belang van of in een verbonden partij komt veelal voort uit het publieke belang van de gemeente. De verbonden partij voert een publieke taak uit voor de gemeente als verlengt lokaal bestuur. In een aantal gevallen heeft de Rijksoverheid de gemeenten verplicht dat de verbonden partij dit belang voor de gemeenten uitvoert, zoals de Veiligheidsregio.

Verantwoordelijkheid
De gemeente is en blijft echter verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij namens de gemeente uitvoert. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen vermindert de (directe) sturing door de gemeente. Verbonden partijen worden immers gezamenlijk door alle deelnemende gemeenten aangestuurd.

Bijdragen en risico's
Met regelmaat moet worden nagegaan of de doelstellingen van de verbonden partij en die van de gemeente nog gelijk zijn. Het is daarom van belang dat er een beeld is van de bijdrage die de verbonden partij namens de gemeente levert en de risico's die daarmee gepaard gaan. Daarbij letten we op de bestuurlijke kant, de organisatorische en de financiële risico's.

ga terug