Jaarrekening 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Dit onderdeel gaat met name in op het onderhoudsniveau en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, infrastructurele kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting

ga terug