Jaarrekening 2018

Vrije dekkingsmiddelen

Cijfers x € 1.000

Taakveld

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Treasury

106

113

131

144

OZB woningen

2.045

1.833

1.819

1.907

OZB niet-woningen

613

771

766

749

Belastingen overig

30

30

30

29

Algemene uitkering incl. Sociaal domein

23.319

25.170

25.177

24.800

Overige baten en lasten

-

20

120

-

Totaal

26.112

27.936

28.043

27.629

ga terug